Copyright © 2010 Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door Silox. Reacties Wat hebben klanten over Silox te melden, hoe is het personeel? Kijk hier voor de reacties. Al enkele jaren rijden er mensen uit Ierland, Engeland en Polen door Nederland op zoek........ Waarschuwing Over Silox Silox, opgericht in 1994 door Frans Withaar, is een bedrijf dat zich ..................... Linkpartners Hier vind u de internetadressen van de linkpartners van Silox.

Productomschrijving

Silox`94® is een impregneermiddel op basis van alifatische koolwaterstoffen. Het dringt diep in de ondergrond om er zich chemisch mee te binden. De reactie start onmiddellijk als de actieve stoffen in contact komen met de ondergrond. De reactietijd is afhankelijk van het type ondergrond. De actieve stoffen binden zich direct na het aanbrengen in de ondergrond en worden niet uitgespoeld. Silox®`94 reduceert de water-opname en de daarin opgeloste schadelijke stoffen welke in de vorm van zure regen plaatsvinden, in de regel meer dan 95%. Bovendien reduceert het door zijn goede werking ook de aangroei van algen, schimmels en bacteriën. Door droge gevels wordt het energieverlies positief beïnvloed. Ook de vorst- dooibestendigheid wordt verbeterd. Wel dienen de gevels in goede conditie te verkeren d.w.z. geen scheurvorming en slechte voegen, tevens dienen de te behandelen oppervlakken schoon te zijn en vrij van verontreinigende producten. Er mogen geen bitumineuze afdichtingmaterialen al dan niet zichtbaar in de gevel zijn verwerkt.


Toepassing

Voor het impregneren van poreuze onder-gronden zoals kalkzandsteen, baksteenmetsel-werk, gasbeton, betonsteen en minerale pleisterlagen.


Advies

Wij adviseren u de gevel door ons schoon te laten maken d.m.v. hoge druk heetwater reiniging, in sommige gevallen kan zandstralen nodig zijn om de gewenste oppervlaktetoestand te verkrijgen. Wanneer de poriën van de gevelsteen mooi open en schoon is, kan er meer impregneermiddel worden aangebracht.


Duurzaamheid


Silox `94

Een impregneermiddel op

basis van alifatische koolwaterstoffen.

Technische gegevens

Kleur

Werkzame stof

Oplosmiddel

Soortelijk gewicht

Verbruik

blank

Vlampunt

Applicatie

afhankelijk van de porositeit

van de ondergrond  1 – 2 lt./m²

alkylpolysiloxane oligomeer

oplosmiddel reukarm,

alifatische koolwaterstoffen

0,8 kg./lt.

bevloeiing 1 laag

60°C

Printable version